POSTGRAU D’IL·LUSTRACIÓ PER A PUBLICACIONS INFANTILS I JUVENILS
Eina · Escola de Disseny i Art · Universitat Autònoma de Barcelona · 2009

LLICENCIADA EN BELLES ARTS
Facultat de Belles Arts Sant Jordi · Universitat de Barcelona · 2007-2002
Premi Extraordinari de Llicenciatura 2006-2007

GRADUADA EN ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY / IL·LUSTRACIÓ ARTÍSTICA
Llotja · Escola Superior de Disseny i Art de Barcelona · 2001-1996

CAP DE DIBUIX · CERTIFICAT D’APTITUD PEDAGÒGICA
ICE · Institut de Ciències de l’Educació · Universitat de Barcelona · 2007

 

POSTGRADO DE ILUSTRACIÓN PARA PUBLICACIONES INFANTILES Y JUVENILES
Eina · Escuela de Diseño y Arte · Universitat Autònoma de Barcelona · 2009

LICENCIADA EN BELLAS ARTES
Facultad de Bellas Artes Sant Jordi · Universitat de Barcelona · 2007-2002
Premio Extraordinario de licenciatura 2006-2007

GRADUADA EN ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO / ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA
Llotja · Escuela Superior de Diseño y Arte de Barcelona · 2001-1996

CAP DE DIBUJO · CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGÓGICA
ICE · Instituto de Ciencias de la Educación · Universitat de Barcelona · 2007

 

CLIENTS  CLIENTES

 
Instagram