marta biel tres il·lustració - Guia / Díptics / Creu Roja   Minsk Disseny
marta biel tres il·lustració - Guia de bones pràctiques / Font Vella i Lanjarón   Minsk Disseny
marta biel tres il·lustració - Disseny de la bossa i el paper de regal de GV2   Premi 2010
marta biel tres il·lustració - Photocall / Display / Ecovodrio Cavatast   Lavola Sostenibilitat
Instagram